MCSA kurs (Microsoft® Certified Solutions Associate – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2016 platformama. Preko 80% računara pokreće Microsoft operativni sistem. Serverski sistemi često predstavljaju ključni deo svakodnevnih operacija za bilo koji posao. Zadatak MCSA sistem inženjera je da održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampače, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.

 

Nakon obuke sledi polaganje za sertifikat. Za dobijanje MCSA sertifikata neophodno je položiti:

  • 70-740 – Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
  • 70-741 – Networking with Windows Server 2016
  • 70-742 – Identity with Windows Server 2016

Pišite nam

Pošaljite nam poruku a mi ćemo vam ubrzo dati odgovor