e2e rešenja

U želji da zadovoljstvo naših klijenata bude na konstantno visokom nivou, Veritas samostalno ili u saradnji sa mrežom različitih partnera isporučuje kompletna rešenja svojim korisnicima. Na ovaj način klijent smanjuje rizik, vreme potrebno za implementaciju i integraciju rada različitih komponenti i vendora, a Veritas preuzima odgovornost za kompletno rešenje koje, po želji klijenta, uključuje i održavanje.

Rešenja mogu biti iz različitih domena kao što su:

  • Infrastruktura,
  • Rešenja koja uključuju računare i razne IT komponente, multifunkcionalne uredjaje (štampa, skeniranje, kopiranje, fax) i treninge za njihovo korišćenje
  • Instalacija servera od fizičke instalacije, instalacije i konfiguracije operativnih sistema i baza, do instalacije aplikacija
  • Video nadzor
  • Instalacija mrežnih uredjaja i njihova konfiguracija

Pogledajte ovde kako spasiti podatke sa svih vrsta oštećenih medija.

Pišite nam

Pošaljite nam poruku a mi ćemo vam ubrzo dati odgovor